Náš web používá soubory cookie, pomocí kterých Vám poskytujeme lepší služby. Zajímá mě víc.

SOUHLASÍM
Menu
right image alt czesh

Naše
poslání      

Maximální výnos s minimálním rizikem

Mint Investments je připravena vytvářet pro investory, své partnery i společnosti nadprůměrné výnosy s minimálním rizikem.

 

V posledních pěti letech společnost Mint Investments uzavřela transakce v hodnotě přesahující 1 miliardu EUR. 

left ikage al cesch

Náš
přístup  

Zaměření na etiku, lidi a výsledky

Mint Investments zaměstnává ty nejschopnější a odborně nejzdatnější lidi v oboru. Špičkoví profesionálové jsou pro firmu tím nejcennějším zdrojem. Každý z nich je veden k tomu, aby stále posunoval hranice směrem k vyšším výkonům. To zahrnuje schopnost zaměřit se na detail, stejně jako i na všechny širší souvislosti.  A současně trvale rozšiřovat náš tým o nové lokální partnery.

right image alt cs

Služby
a odvětví    

Široká nabídka služeb pro
institucionální i soukromé investory    

Klientské portfolio společnosti Mint Investments zahrnuje významné institucionální i soukromé investory. Na každý projekt je sestaven speciální tým, který přesně poskytne tu nejvhodnější kombinaci služeb. Výhodou integrovaného realitního servisu skupiny Mint je skutečnost, že tento servis je každému projektu přizpůsobený na míru.

 • Asset Management

  Tým pracující v oblasti Asset Management je tvořen manažery, kteří rozumí veškerým aspektům investičního procesu od akvizice, přes strategické a taktické řízení investic, až po konečný prodej nemovitosti. Schopnost plánovat ale současně také využívat aktuální situace na měnících se trzích skupinu Mint odlišuje od ostatních.

 • Property Management

  Aktivní a efektivní správa nemovitostí se zaměřením na růst příjmů a snižování provozních nákladů je hnací silou pro udržení či zvyšování hodnoty nemovitostí. Proto jsou služby oddělení Property Management společnosti Mint Investments pro naše investory a nájemce zásadní přidanou hodnotou. Oddělení úzce spolupracuje s našimi asset manažery sleduje plnění strategických i každodenních úkolů, s našimi nájemci utváří dlouhodobé vztahy. V neposlední řadě neustále usiluje o snižování provozních a environmentálních nákladů při zachování vysoké úrovně kvality služeb.

 • Development

  Mint Investments je také developerem komerčních a rezidenčních nemovitostí. Stanovujeme si ty nejvyšší standardy kvality a udržitelnosti při maximalizaci návratnosti pro nás i naše investory. Chápeme investiční procesy v celé jejich provázanosti. Za vynikající příležitost při střednědobém investičním horizontu považujeme částečný či úplný re-development dříve postavených nemovitostí.

Náš tým

 • Sebastien
  Dejanovski

  image alt

  New business

  Odborná kvalifikace: Investice do nemovitostí na mezinárodní úrovni a development

  Sebastien je v realitním oboru známou a respektovanou osobností. Spolupracoval s mnoha velkými mezinárodními korporacemi jako GE Real Estate nebo AFI Group. Jeho silnou stránkou je schopnost identifikovat, vyjednat a strukturovat investiční a developerské akvizice. Je oceňován pro flexibilitu, profesionální přístup a schopnost zaměřit se na kvalitu i detail.

 • Radim
  Bajgar

  image alt

  New business

  Odborná kvalifikace: Investice a development větších realitních komplexů

  Radim si vybudoval pevné vztahy s obchodními partnery a investory, což je základem úspěchu společnosti Mint Investments. Pracoval pro Deutsche Bank v Londýně a také pro společnost ING Barings. Vyniká kreativitou a schopností vyjednat a strukturovat i ty nejsložitější nemovitostní transakce. Díky svému zodpovědnému přístupu dokáže najít rovnováhu mezi rizikem a výnosem.

 • Lukaš
  Schirl

  image alt

  Asset Management

  Odborná kvalifikace: Týmová spolupráce, skvělý úsudek

  Lukáš má bohaté zkušenosti v oblasti správy a rozvoje nemovitostí ve všech segmentech trhu ve střední Evropě. Po určitou dobu pracoval jako generální ředitel JLL pro Českou republiku a Slovensko a podílel se na největších nájemních či investičních transakcích v regionu. Nájemci jej velice respektují, Lukáš dokáže mimořádným způsobem budovat dobré vztahy se všemi obchodními partnery.

 • Vojtěch
  Kraus

  imag alt csz

  Právo a finance

  Odborná kvalifikace: Všechny aspekty světa bankovnictví a financí

  Vojtěch získal své zkušenosti při práci v ING Barings a HSBC v Londýně. Zde poskytoval poradenství špičkovým institucionálním investorům při investicích do zemí střední a východní Evropy. Dokáže vynikajícím způsobem strukturovat finanční transakce. Je bystrým analytikem, který si všímá širších souvislostí i detailů. Ve skupině Mint má na starosti veškeré finanční transakce a jejich strukturování.

 • Katarína
  Lindbergh

  image alt

  Pronájem, Property Management

  Odborná kvalifikace: Vztahy s nájemci, pronájem a správa nemovitostí

  Katarína je Slovenka a její znalost místního prostředí sehrála zásadní roli v investičních aktivitách skupiny Mint na Slovensku, kde má na starosti správu všech nemovitostí. Díky kariéře v Deutsche Bank nebo Erste Bank ve Vídni a Londýně získala bohaté zkušenosti v oblasti pronájmu i správy nemovitostí.