Služby

Mint Asset Management

V divizi Asset Managementu působí zkušení a aktivní manažeři, kteří rozumí veškerým aspektům komplexního investičního procesu, ať už se jedná o akvizici a její strukturu, strategické i každodenní řízení jednotlivých investic až po jejich prodej. Díky jejich znalostem a schopnostem jsme schopni generovat vyšší návratnost pro naše investory.

Mint Development

Během našeho působení na trhu jsme se přirozeným vývojem stali také Developery komerčních a rezidenčních projektů, především pak kvůli našim nárokům na udržitelnost a kvalitu dokončených projektů a požadovanou návratnost pro naše investory. Díky našim komplexním znalostem development procesu jsme dokonale připraveni na výzvy v oblasti částečného či úplného redevelopmentu, který považujeme za velkou příležitost ve střednědobém horizontu.

Mint Property Management

Se změnou tržního prostředí po roce 2008 představuje divize Property Managementu ve spojení s Asset Managementem významnou přidanou hodnotu pro naše investory a nájemce. Již několik let je zřejmé, že aktivní a efektivní komplexní správa zaměřená na růst příjmů a snižování provozních výdajů je a do budoucna bude hlavním motorem pro růst hodnoty jednotlivých investic.

Property Management s divizí Asset Managementu efektivně komunikuje plnění strategických i každodenních úkolů a sdílí dlouhodobý vztah s nájemci. V neposlední řadě Property Management permanentně cílí na snižování provozní výdajů bez snížení kvality poskytovaných služeb, především pak snižováním energetických nároků jednotlivých projektů.

Mint Energy

Zkušenosti skupiny Mint Investments v oblasti rozvoje a developmentu obchodního centra, díky kterým jsme získali dva certifikáty LEED a BREAM, a také na základě poptávky našich investorů, nás přiměli k tomu, abychom se začali zajímat i o oblast obnovitelných zdrojů energie. Mint Energy se hodlá zaměřit a investovat do technologií, které se zabývají výrobou obnovitelných zdrojů paliv a energie na našich hlavních trzích. V prosinci 2010 jsme úspěšně dokončili náš první projekt v oblasti fotovoltaických elektráren v České republice , na kterém jsme se podíleli jako developer a investor.

V současné době identifikujeme nové technologie a postupy s tím, že v roce 2013 a 2014 hodláme vyvinout a uskutečnit několik dalších projektů a tím využít zajímavé příležitosti na trhu.