Služby

01 Asset management Asset management V divizi Asset Managementu působí zkušení a aktivní manažeři, kteří rozumí veškerým aspektům komplexního investičního procesu, ať už se jedná o akvizici a její strukturu, strategické i každodenní řízení jednotlivých investic až po jejich prodej. Díky jejich znalostem a schopnostem jsme schopni generovat vyšší návratnost pro naše investory.
02 Development Development Během našeho působení na trhu jsme se přirozeným vývojem stali také Developery komerčních a rezidenčních projektů, především pak kvůli našim nárokům na udržitelnost a kvalitu dokončených projektů a požadovanou návratnost pro naše investory. Díky našim komplexním znalostem development procesu jsme dokonale připraveni na výzvy v oblasti částečného či úplného redevelopmentu, který považujeme za velkou příležitost ve střednědobém horizontu.
03 Property management Property management Se změnou tržního prostředí po roce 2008 představuje divize Property Managementu ve spojení s Asset Managementem významnou přidanou hodnotu pro naše investory a nájemce. Již několik let je zřejmé, že aktivní a efektivní komplexní správa zaměřená na růst příjmů a snižování provozních výdajů je a do budoucna bude hlavním motorem pro růst hodnoty jednotlivých investic.

Property Management s divizí Asset Managementu efektivně komunikuje plnění strategických i každodenních úkolů a sdílí dlouhodobý vztah s nájemci. V neposlední řadě Property Management permanentně cílí na snižování provozní výdajů bez snížení kvality poskytovaných služeb, především pak snižováním energetických nároků jednotlivých projektů.
04 Energie Energie Naše zkušenosti z oblasti developmentu obchodních center, kde jsme získali dva certifikáty, LEED a BREAM, a také poptávka našich investorů, nás zavedly do segmentu obnovitelných zdrojů energie. Mint Energy se zaměřuje na investice do výroby energie a paliv z obnovitelných zdrojů a souvisejících technologií ve střední Evropě. V roce 2010 jsme zrealizovali náš první projekt v oblasti fotovoltaických elektráren v České republice, na kterém jsme se podíleli jako developer a investor. Stále hledáme a prověřujeme nové technologie a projekty v oblasti obnovitelných zdrojů, ať už jde o fotovoltaiku, vítr, vodu, biomasu nebo využití již uložených či nově produkovaných komunálních odpadů.
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít