Radim Bajgar

Radim je investiční a development manažer s dřívějšími bohatými zkušenostmi z oblasti investičního bankovnictví. Své neocenitelné zkušenosti získal prací pro velké investiční banky jako je Deutsche Bank v Londýně a ING Barings. Díky nim dokáže vytvořit, vyjednat a strukturovat ty nejkomplexnější nemovitostní transakce. Jeho dosavadní zkušenosti jej vybavily potřebnou prozíravostí, pečlivostí a pochopením všemožných rizik spojených s nemovitostmi. Jeho kreativita ve spojení se zodpovědným přístupem mu umožnuje vybudovat si pevné vztahy s obchodními partnery a investory a přispívá k udržování nejlepší profesionální pověsti celé skupiny.
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít